Акцелераторската програма има за цел да поддржи млади лица кои сакаат да започнат сопствен бизнис. преку менторска поддршка и широк спектар на можности за поврзување со други претприемачи, инвеститори и соработници.

Поврзани содржини