Програмата за кариерно советување ќе поддржи 100 млади лица и ќе им помогне да направат детална самопроценка и да постават реални кариерни цели, како и да се стекнат со вештини и знаење кое ке им помогне да станат покомпетентни на пазарот на трудот.

Поврзани содржини