Програмата за туторство ќе им помогне на 30 млади лица кои биле дел од проектот „МладиХаб - Дигитална младина” да почнат да го градат своето професионално портфолио и ќе им обезбеди можност да работат на реален проект со поддршка од истакнати професионалници во областа.

Поврзани содржини