Честитки до победниците на најдобрите скулптури од рециклирани материјали! 🎉

Изработките на сите учесници се доказ дека се се потребни само малку труд и еко-размислување за да им се даде нов живот на нештата.

Победник на прво место:

- Ивана Ѓорѓевска

Победник на второ место:

- Стефан Ѓуровски

Победнци на трето место:

- Моника Митрева

- Ангела Петковска

- Елизабета Јолдеска

Победниците се избрани од евалуациска комисија чии членови се:

· Н.Е. Рејчел Галовеј, Амбасадор на Велика Британија во РСМ

· Искра Гешоска, претставник на Кабинетот на Претседателот на РСМ

· Бојан Петровски, Претседател на НМСМ.

Огромна благодарност до сите кои учествуваа со нивните изработки. 🙏

2020 Година на климатски промени

#делувајсега #COP26