Денес беше успешно реализирана обуката за IT администратор. Главни теми на обуката беа:

- Хардвер
-Софтвер
-Програми или апликации

-Видови на сервери
-Видови на инсталација
-Улоги и одлики

-Типови на мрежни работи
-Network уреди
-Безбедност

-Облак компјутери и виртуелизација