Ја комплетиравме првата обука за Комуникациски вештини и јавно говорење!
Благодарност до инструкторот Ана Јовковска, Brainster и сите кои беа дел од обуката !