МладиХаб го започнува вториот циклус на обуки кој ќе биде целосно дигитален што значи е отворен за цела држава.
За оние кои што прв пат аплицираат:

• За да учествувате на обуките и добиете сертификат треба да извршите општокорисна работа
• Можете да искомбинирате една еднодневна и средна обука или само да учествувате на напредната

Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини  (4 часа, 15-20 учесници по обука, локација ОНЛАЈН)

 1. Рекламирање на Facebook и Instagram
 2. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Албански јазик)
 3. Продажба и продажни вештини
 4. Комуникациски вештини и јавно говорење
 5. ИТ безбедност 
 6. ИТ администратор 

Група 2 – Обуки за дигитални вештини (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници по обука, локација ОНЛАЈН)

 1. Анализа и статистики на податоци во MS Excel со примена на Pivot Table
 2. SEO – Search engine optimization
 3. Основи на проектен менаџмент
 4. Дигитален маркетинг
 5. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Група 3 – Обуки за напредни ИТ вештини (од 40 до 90 часа, 10-15 учесници по обука, локација ОНЛАЈН)

 1. Android developer


Бројот на учесници е лимитиран и брзо се пополнува, затоа аплицирајте веднаш на следниот линк

https://form.jotform.com/200904772058051