Како да аплицираш за мерката Економија на грижа (Мерка 7.2 Обука и вработување)?

Во моментов има една активна мерка од Агенција за вработување во областа на Економија на грижа, објавена во делот на активни огласи. Мерката 7.2 вклучува:

 

-     Обезбедување на обучена и квалификувана работна сила преку стручни обуки;

-     Субвенција на плати за лицата вработени како даватели на социјални услуги во износ од 30780 (бруто) денари во период од 10 месеци;

-     Покривање на оперативни трошоци и трошоци за управување;

-     Менторска и советодавна поддршка низ целиот процес.

Заинтересираните Здруженија на граѓани/невладини организации за учество на мерката може да аплицираат се до исполнување на предвидениот опфат на корисници.

 

Кој може да аплицира?

Можат да аплицираат сите здруженија на граѓани и невладини организации.

 

Каде можам да аплицирам?

Заинтересираните Здруженија на граѓани/невладини организациии треба да пополнат Пријава за учество во Центрите за вработување секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот.

Покрај  пријавата, заинтересираните Здруженија на граѓани/невладини организации треба да достават пополнет Апликативен формулар и документи за поддршка наведени во Апликативниот формулар во скенирана форма на е- маил адреса: rabotaimoznosti.mk@undp.org

Прочитајте повеќе за активните мерки на Агенцијата за вработување на следниот линк.

Апликативниот формулар за мерка 7.2 Обука и вработување на лица за обезбедување услуги на грижа во заедницата, може да се преземе на овој линк.