Денес МладиХаб го комплетира вториот циклус на обуки кој беше целосно дигитален! Во овој циклус успешно беа извршени обуки на темите:

 1. Рекламирање на Facebook и Instagram
 2. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Албански јазик)
 3. Продажба и продажни вештини
 4. Комуникациски вештини и јавно говорење
 5. ИТ безбедност 
 6. ИТ администратор
 7. Анализа и статистики на податоци во MS Excel со примена на Pivot Table
 8. SEO – Search engine optimization
 9. Основи на проектен менаџмент
 10. Дигитален маркетинг
 11. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 12. Android developer

Бидете спремни да аплицирате за третиот циклус на обуки на МладиХаб! 😎💻

Следете не на нашите социјални мрежи за отворените повици 👉 https://www.facebook.com/mladihub/