Ви треба инспирација за изработка на склуптури од рециклирани материјали? Наша учесничка ни покажува како да ја направиме нејзината скулптура од рециклирани материјали! 😄

Погледнете го видеото на следниот линк 👇🏼

https://www.youtube.com/watch?v=KWZGk0teoSg&fbclid=IwAR0JieeBW_MDW8U0PaN1zAQ3wGKU60kg-374VynjMhdviu_qNi7dcBcHZmg