Дигитален ПР

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

  • Односите со јавност денес
  • Како до правилен PR за еден бизнис?
  • Алатки и тактики на односите со јавност
  • Визуелни приказни и Storytelling
  • Релации со медиуми
  • Начини на брифирање, пренесување на веста и timing
  • Пишување Press release, editorials и интервјуа
  • Како социјалните мрежи го сменија PR-от?
  • Што значи кризен PR

Предавач

Tренинг провајдери