WordPress

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

WordPress е една од најпопуларните платформи за креирање и одржување на професионални веб страници. Оваа платформа има многу функционалности кои се лесно достапни секому дури и на оние кој не се програмери, а сакаат да креираат своја веб страна.

Предавач

Tренинг провајдери