Проектен менаџмент

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Програма:
5 групи на процеси во Проектен Менаџмент
Иницирање
Планирање
Егзекуција
Мониторинг и Контрола
Затворање
Интеграциски Менаџмент
Менаџмент на трошоци
Менаџмент на квалитет
Менаџмент на ресурси
Комуникациски менаџмент
Менаџмент на ризик
Менаџмент на набавки
EVM, CV, SV, CPI, SPI концепти
Critical Path, Float, Forward Pass, Backward Pass, Schedule Network Diagram концепти
Насоки и совети за полагање за PMP сертификат

Предавач

Tренинг провајдери