Претприемништво и основни бизнис вештини

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Како да го доведеш продуктот до фаза која е спремна за лансирање
Како да ги поставиш основите на бизнис процесите кои се неопходни
Како да го дефинираш твојот таргет правилно
Како да ги креираш маркетинг стратегија и стратегија за односи со јавност
Како и зошто постојано да ги следиш и мериш резултатите
Што е Продукт Хант и како може да ти помогне?

Предавач

Tренинг провајдери