Емаил Маркетинг

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

E-mail маркетингот е еден од најкористените методи за рекламирање на своите производи/услуги во денешно време.

Како се користи e-mail маркетингот, зошто е еден од најуспешните методи на рекламирање и какви стратегии се користат при рекламирање на овој начин можете да научете преку оваа обука.

Предавач

Tренинг провајдери