Комуникациски вештини

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Обуката за Комуникациски вештини  е дел од третиот циклус обуки на МладиХаб. Часовите ќе бидат од 18:00 до 20:00 часот.

Опис на обуката за Комуникациски вештини

 • Што е комуникација?
 • Елементи на комуникацискиот процес
 • Стратегии за комуникација
 • Пречки во комуникацијата
 • Принципи на активното слушање
 • Форми на неактивно слушање
 • Видови на фидбек
 • Говорна комуникација
 • Слушање и невербална комуникација
 • Деловна комуникација
 • Формална интерна деловна комуникација
 • Стилови на комуникација на работното место
 • Бон тон во усната комуникација
 • Пишувана комуникација
 • Комуникација со клиентите

Следете не на нашите социјални мрежи  👉 https://www.facebook.com/mladihub

Предавач

Tренинг провајдери