ИТ безбедност

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Обуката за ИТ безбедност  е дел од третиот циклус обуки на МладиХаб. Часовите ќе бидат од 18:00 до 20:00 часот.

Опис на обуката за ИТ безбедност 

 • Поим и значење на ИТ
 • Основи на ИТ комуникации
 • ИТ Безбедност Поим и Значење
 • ИТ БезбедностТерминологија
 • ИТ Безбедност Видови на напади
 • DDoSDistributed Denial of Service
 • Видови на напади на лозинка
 • Комуникациски мрежи поим и значење
 • Протоколи
 • Мрежни уреди
 • IP адреси
 • Заштита на мрежа
 • Методи на заштита на податоци
 • Енкрипција Password hashing
 • Енкрипција во транзит
 • HTTPS комуникација
 • Certificate Authority Потпишување на сертификат
 • Енкрипција во мирување

Следете не на нашите социјални мрежи  👉 https://www.facebook.com/mladihub/

Предавач

Tренинг провајдери