Adobe Photoshop

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

 • Proper Workflow
 • Layers Mask and Group
 • Shortcuts
 • Работа со Фотографии
 • Трансформација, искривување и скала
 • Напредни селекции
 • Healing vs Clone
 • Бришач Vs. Маски
 • Вовед во филтри
 • Dodge и Burn
 • Брзи маски
 • Додај, одземи и создади селекции
 • Основни прилагодувања на сликата
 • Основи на типографија
 • Контроли на четката и кратенки
 • Направи прилагодени четки
 • Кропирање
 • Дискусија и фидбек на сработените вежби (Секоја сесија учесниците работат на креирање реален дизајн)
 • Создавање на портфолио
 • Креирање на сопствени визиткарти
 • Како да се продадеш на првиот клиент?

Предавач

Tренинг провајдери