Креирање на веб страна во word press

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Запознавање со WordPress
Инсталирање WordPress преку панелска апликација за инсталација
Запознавање со бесплатни WordPress теми.
Инсталирање на тема.
Креирање на блог портал.
Одржување на блог.
Запознавање со WordPress plugins
Менаџирање со мени.
Користење на Visual Composer plugin

Предавач

Tренинг провајдери