Рекламирање на Facebook и Instagram

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Опис на обуката за Рекламирање на Facebook и Instagram 

 • Што е маркетинг?
 • Маркетинг микс
 • Канали на комуникација
 • Креирање на дигитална маркетинг стратегија
 • Основни поделби на маркетинг
 • Канали на комуникација
 • Креирање кампањи
 • Дефинирање на цели
 • Анализа на конкуренција
 • Начин и стил на комуникација
 • Креирање кампањи на Facebook
 • Креирање кампањи на Instagram
 • Изработка на извештај

Следете не на нашите социјални мрежи  👉 https://www.facebook.com/mladihub/

Предавач

Tренинг провајдери