Израборка на бизнис план

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

  • Креирање на бизнис план од нула
  • Создавање општ опис на деловниот план
  • Создавање на финансиски дел од деловниот план
  • Опис на производот или услугата
  • Воведување на тимот
  • Создавање на идеален потрошувач
  • Анализа на конкуренцијата
  • Пазарна стратегија
  • Дефинирање на клучните индикатори за успех

Предавач

Tренинг провајдери