Креирање на бренд

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Краток опис
Целта на обуката е да се презентира значењето на брендот за една компанија, логото како
негова основа, како и каналите кои се користат за промоција на брендот. Се работи за многу
важен правец во графичкиот дизајнот – брендирање, што е тесно поврзано со промоција и
рекламирање на производот и/или услугата.
На оваа обука ќе разговараме за различните стилови на лого, како да се создаде концепт за лого,
ќе презентираме видови корпоративни и рекламни материјали и моментално актуелните канали
за промоција на брендот.

Содржина на курсот:
1. Што е бренд?
2. Лого како основа на брендот
3. Брендирање и рекламен материјал
4. Канали на промоција на брендот

Предавач

Tренинг провајдери