Хостирајте ја вашата веб страна на Linux

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Обуката за Хостирање на вашата веб страна на Linux ќе се спроведе во 2 сесии во 2 часа кои ќе се одржат на:

06.08 и 07.08.2020 

Часовите ќе се одржуваат од 18:00 - 20:00 часот.

Обуката ќе ви помогне и разјасни кои се следните чекори и како да ја лансираат веб страната во дигиталниот етер.

 - Поставување на околина на Linux сервер

 - Префрлање на HTML фајлови

 - Префрлање на CSS фајлови

 - Поврзување со домеин и поставување на A records 

Предавач

Tренинг провајдери