Визуелизација на податоци

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Целта на обуката е да се презентира модерниот пристап на визуелизација на податоците со
користење на Adobe алатките. Се работи за мошне популарна дисциплина во дизајнот денес,
која ја применуваат различни профили на дизајнери.
На обуката ќе разговараме и работиме како да ја најдете идејата за она што сакате да го
прикажете визуелно, а со изборот на една приказна ќе презентираме креативен процес на
дизајнирање мини инфографик низ 5 чекори.

 

Предавач

Tренинг провајдери