Хостирајте ја вашата веб страна на Windows

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Хостирајте ја вашата веб страна на Windows е обука која ќе им помогне и разјасни на слушателите кои се следните чекори и како да ја јансираат веб страната во дигиталниот етер.

 - Поставување на околина на Windows сервер

 - Префрлање на HTML фајлови

 - Префрлање на CSS фајлови

 - Поврзување со домеин и поставување на A records 

Предавач

Tренинг провајдери