Проектен менаџмент

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Обуката за Проектен менаџмент е дел од третиот циклус обуки на МладиХаб. Следете не на нашите социјални мрежи за отворените повици 👉 https://www.facebook.com/mladihub/

Часовите ќе бидат од 18:00 до 20:00 часот

Програма:
5 групи на процеси во Проектен Менаџмент
Иницирање
Планирање
Егзекуција
Мониторинг и Контрола
Затворање
Интеграциски Менаџмент
Менаџмент на трошоци
Менаџмент на квалитет
Менаџмент на ресурси
Комуникациски менаџмент
Менаџмент на ризик
Менаџмент на набавки
EVM, CV, SV, CPI, SPI концепти
Critical Path, Float, Forward Pass, Backward Pass, Schedule Network Diagram концепти
Насоки и совети за полагање за PMP сертификат

 

Предавач

Tренинг провајдери