Рекламирање на Facebook & Instagram

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Со оваа обука, ќе научите да процените кои канали на социјалните медиуми се најпогодни

за вашите бизниси и како да ги користите сите од нив со цел да привлечете внимание кон

вашиот бренд. Исто така ќе навлеземе и во Facebook рекламите кои ќе помогнат во растот

на вашиот бизнис.

Конечно, ќе научите како да оптимизирате и користите канали на социјалните медиуми

како што се Instagram и Twitter како би ја зголемиле видливоста и бројноста на публиката.

Предавач

Tренинг провајдери