Microsoft Office

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Microsoft Office е веќе основна вештина која сите треба да ја совладаме.

Ова е вашата шанса да го научите пакетот и да се стекнете со една од најпрактичните дигитални вештини!

Инструктори за овој курс се Димитар Јовевски и Виолета Цветкоска кои се вондердни професори на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, Економски Факултет - Скопје. Обуката е со времетраење од 17:00 - 19:00 часот.

Предавач

Tренинг провајдери