SEO - Search Engine Optimization

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

SEO vs SEM, Black hat & White hat SEO, SEO Audit. Колку сте вие запозанени со светот на Search Engine Optimization?

Инструктор за оваа обука е Билјана, која е SЕО професионалец со повеќе од 12 години искуство. Најголем дел од своето знаење и искуство го здобила на SЕО проекти во рамките на дигитал маркетинг агенции од Обединетото Кралство (UK) и Обединетите Американски Држави (USA). Како сертифициран Google Ads Professional, Билјана знае како да ги искористи атрибутите на Google Ads платените реклами и SЕО-то во согласност со потребите и бизнис целите на клиентот.

Предавач

Tренинг провајдери