ИТ Администратор

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Вовед во персонален компјутер

- Хардвер
-Софтвер
-Програми или апликации

Mрежни услуги
-Видови на сервери
-Видови на инсталација
-Улоги и одлики

Концепти за вмрежување
-Нипови на мрежни работи
-Network уреди
-Сигурност

Облак компјутери и виртуелизација

Предавач

Tренинг провајдери