Комуникациски вештини и јавно говорење

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Што е успешна комуникација
Што кажува говорот на телото
Како со комуникациските вештини да ја развиеш најдобрата верзија на себе си
Како да ги владееш техниките на вербална и невербална комуникација
Како да ја победиш тремата и стравот од јавно говорење
Што е потребно за добар говор
Како да ја развиеш моќта на владеење со непредвидливото
Како преку комуникациските методи да ја развиваш својата емоционална интелигенција (ЕQ)
Его состојби на личноста клучни за успешна интерперсонална комуникација
Комуникацијата во служба на управување со времето
Комуникацијата во служба на управување со конфликти

Предавач

Tренинг провајдери