Вовед во business intelligence

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Предавач

Tренинг провајдери