Вовед во HTML & CSS

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

  • Основни принципи и пракси во Web Development
  • Разликата помеѓу HTML и CSS
  • Креирање веб страна користејќи го HTML
  • Внесување содржина и структурирање на истата
  • Вметнување стилови
  • Креирање, модифицирање и форматирање содржина со помош на CSS
  • Насоки за подетално навлегување во проучувањето на овие програмски јазици.
  • Вежби и задачи за по завршувањето на курсот

Предавач

Tренинг провајдери