Пишување на CV и подготовка за интервју за работа

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

  • Зошто е значајно да имате професионално CV
  • Како да креирате совршено CV и кој формат да го изберете
  • Како да ги претставите вашите вештини и искуство на најдобар начин
  • Како вашето CV да привлече внимание
  • Правилно да го презентирате своето CV на потенцијалниот работодавач
  • Како да се подговтвите за интервју на работа
  • Креирање на LinkedIn профил

Предавач

Tренинг провајдери