Продажба и продажни вештини

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

 • Што е продажба?
 • - Карактеристики на продавач
 • - Продажна инка
 • - Контакт со купувач
 • - Психологија на карактери
 • - Говор на тело и сигналите што ги праќаме/добиваме
 • - Моќни прашања
 • - Активно слушање
 • - Презентацја на производ
 • - Продавање на бенефити
 • - Одговор на приговори
 • - Техники на затворање на продажба

Предавач

Tренинг провајдери