Обуки за Напредни ИТ вештини

Напредна обука за ИТ вештини во времетраење од 40 до 90 часа, за оваа обука треба учесниците да имаат предзнаења кои се утврдуваат преку тестирање спроведено од страна на тренинг провајдерот

Минати обуки

Напредна обука за ИТ вештини во времетраење од 40 до 90 часа, за оваа обука треба учесниците да имаат предзнаења кои се утврдуваат преку тестирање спроведено од страна на тренинг провајдерот

23.11.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 21 ч часа

26.10.2020

Онлајн

Онлајн

2 часа

14.09.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

01.09.2020

Онлајн

Онлајн

2 часа

14.07.2020

Онлајн

Онлајн

часа

07.07.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

26.05.2020

Онлајн

Онлајн

64 часа

10.02.2020

Скопје

СЕМОС Едукативен центар

50 часа часа

Tренинг провајдери