Брзи обуки

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Минати обуки

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

15.12.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 ч часа

01.12.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 ч часа

24.11.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 ч часа

17.11.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 часа

14.09.2020

Онлајн

Онлајн

16 часа

10.09.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

27.08.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

18.08.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

11.08.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

29.07.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

28.07.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

16.07.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

14.07.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

13.07.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

07.07.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

02.06.2020

Онлајн

онлајн

4 часа

27.05.2020

Онлајн

Онлајн

4 часа

28.04.2020

Онлајн

3 часа часа

07.02.2020

Скопје

MladiHUB

4 часа часа

29.01.2020

Скопје

MladiHUB

4 часа часа

22.01.2020

Скопје

MladiHUB

4 часа часа

20.01.2020

Скопје

MladiHUB

4 часа

17.12.2019

Скопје

MladiHUB

4 часа

10.12.2019

Скопје

MladiHUB

4 часа часа

Tренинг провајдери