Моето искуство со МладиХаб беше одлично. Јас, Ивона Ристовска присуствував на обуката за Front-end Web-development. Мојата општокорисна работа беше превод на материјали за потребите на непрофитна организација.

Како тоа што сте го научиле на обуката ви користеше (работа, проект, училиште и слично)?

Бидејќи се наоќам во период каде сум многу мотивирана и заинтересирана за програмирањето и добивањето на основа за Front-end web development, со која понатаму би можела да се развивам професионално, сметам целата обука која ми беше овозможена, беше многу корисна.

Дали повторно би присуствувале на обуките на МладиХаб?

Секако.

Моето искуство извршувајќи општокорисна работа беше:

Се надевам добар придонес во организацијата MladiHub и запознавање со нивната работа. Затоа ги охрабрувам да продолжат со добрата работа и се надевам на идна соработка.