Моето искуство со МладиХаб беше супер. Јас, Арсов Трајче присуствував на обуката за    Front-End Web-Developer. Мојата општокорисна работа беше преведување на текстови од англиски на македонски јазик според потребите на Млади Хаб.

Како тоа што сте го научиле на обуката ви користеше (работа, проект, училиште и слично)?

Тоа ми помогна многу во градењето на мојата ИТ кариера.Со часевите од академијата плус дополнителна работа и труд дома, може да се добијат добри резултати.

Дали повторно би присуствувале на обуките на МладиХаб?

Да, чекам да се објават новите курсеви за да можам да се пријавам.

Моето искуство извршувајќи општокорисна работа беше:

Преведување на документи од англиски на македонски за потребите на Млади Хаб, поради тоа што не живеам во Скопје бев пријавен за општокорисна работа која може да се извршува online.