Моето искуство со МладиХаб беше одлично . Јас, Елена Јолдеска присуствував на обуката за комуникациски вештини и јавно говорење. Мојата општокорисна работа беше во Љубезност.

Како тоа што сте го научиле на обуката ви користеше (работа, проект, училиште и слично)?

Во работата ми користеше при комуникација со луѓе, исто така и во проекти.

Во секојдневнот живот при комуницирање.

Дали повторно би присуствувале на обуките на МладиХаб?

Да.

Моето искуство извршувајќи општокорисна работа беше:

Добро, ми беше мило што учествував во акцијта на делење храна на социјално загрозените лица.  Се израдував што има такви акции во нашата држава.