Програмата за практиканство ќе поддржи 100 млади лица и ќе им овозможи да ги надградат своите вештини, како и да стекнат искуство кое е неопходно за нивно понатамошно вработување преку платена пракса во времетраење од два месеци.

Поврзани содржини