Садење дрва на јавни површини

Грижа за животна средина

Википедија на Македонски јазик

Креирање и уредување содржини на Википедија на Македонски јазик

Садење растенија

Грижа за животна средина

Креирање на веб-страна

Поддршка на невладини организации

Креирање маски

Грижа за колективното здравје

Превод на материјали

Поддршка на МладиХаб

Скулптури од рециклирани материјали

Грижа за животна средина

Садење дрва

Грижа за животна средина

Хигиената е половина здравје

Работа со деца и млади

Поддршка на социјално загрозените лица

Грижа за социјално ранливи категории

Готвење храна за социјално ранливи категории

Грижа за социјално ранливи категории

Припрема на еко-забава

Грижа за животна средина