Обуки за дигитални вештини во замена за општо-корисна работа

Совладајте дигитална вештина за напредок во вашата кариера. Младите на возраст од 15 -29 години можат да следат обука за дигитална вештина во замена за општо-корисна работа

Проект МЛАДИХАБ – Дигитална младина

Проектот „МладиХАБ-Дигитална младина“ е финансиран од Британската амбасада во Скопје, а го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ со цел унапредување на дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и зголемување на нивната вработливост.

Онлајн платформа за барање на работа

Барањето на работа никогаш не било полесно. Преку Платформата за барање на работа на МЛАДИ ХАБ можете да најдете работа или ангажман врз основа на вашите дигитални вештини.

00/00
Брзи обуки

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Обуки за Напредни ИТ вештини

Напредна обука за ИТ вештини во времетраење од 40 до 90 часа, за оваа обука треба учесниците да имаат предзнаења кои се утврдуваат преку тестирање спроведено од страна на тренинг провајдерот

Претстојни обуки

Tренинг провајдери

Општокорисна работа

Во рамките на МладиХаб, општокорисната работа е основа за стекнување на дигитални вештини. Општокорисна работа е доброволно вложување на нашето време и труд во корист на заедницата, нејзините членови и институтции и забавен начин да ги откриете вашите интереси

Успешни приказни

Моето искуство со МладиХаб беше одлично . Јас, Елена Јолдеска присуствував на обуката за комуникациски вештини и јавно говорење. Мојата општокорисна работа беше во Љубезност.

Моето искуство со МладиХаб беше продуктивно и едукативно. Јас, Горан, присуствував на обуката за Exel / Word / PowerPoint. Мојата општокорисна работа беше помош за вдомување на домашни миленици.

Моето искуство со МладиХаб беше супер. Јас, Арсов Трајче присуствував на обуката за Front-End Web-Developer. Мојата општокорисна работа беше преведување на текстови од англиски на македонски јазик според потребите на Млади Хаб.

Последни новости и настани

Комуникација во дигиталниот свет

Во денешниот дигитален свет, начинот на кој комуницираме драстично е променет. Се повеќе и повеќе, комуникацијата зависи од технологијата. Затоа, вашата способност за ефикасна комуникација никогаш не била толку критична. На пример, размислете за фреквенцијата и начините што ќе ги изберете за комуникација.