Легенда:
Настан од отворен тип

Настан од затворен тип