Чистење на јавни површини

Грижата за животната средина е тема која што не засега сите. Како што расте свеста, така расте и иницијативата од страна на различни организации и индивидуалци да направат некаква промена. МладиХаб прави мал чекор во овој правец.

Малите чекори водат кон големи победи! Доказ за ова се нашите учесници кои директно придонесуваат кон зачувување и разубавување на животната средина. Преку садење растенија и изработка на саксии од рециклирани материјали, нашите млади ова лето вредно работат на развивање на нивниот green tumb.