Посета на Зоолошка градина во Скопје

Работата со деца ни дава цел спектар на можности да предаваме и учиме, доживуваме и растеме. Токму затоа, во нашата програма за општо-корисна работа посветуваме особено внимание на работењето со деца. Една од активностите беше во соработка со „Дневен Центар за деца на улица“, каде волонтерите од МладиХаб беа придружба за децата низ Зоолошката градина во Скопје. На децата им беше тоа можност да научат нешто повеќе за крзнените жители на зоолошката. Други indoor активности вклучуваат: кратки обуки за орална хигиена, читање на митологија проследено со правење цртежи од приказните, помош при пишување на домашни и други друштвени игри.