МладиХаб – градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите

Проектот „МладиХаб – градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите” го спроведува Националниот младински совет на Македонија во соработка со CEEDHUB Скопје. Проектот е финансиран од Британската амбасада во Скопје и е поддржан од Претседателот на Република Северна Македонија, а неговата цел е да придонесе кон професионален развој и економска независност на младите преку одржлив систем за градење вештини и компетенции прилагодени на потребите на пазарот на труд.

Онлајн платформа за барање на работа

Барањето на работа никогаш не било полесно. Преку Платформата за барање на работа на МЛАДИ ХАБ можете да најдете работа или ангажман врз основа на вашите дигитални вештини.

00/00

Последни новости и настани

Повик за млади лица за учество во младински Techathon

Во склоп на проектот ќе се одржи дводневен младински Techathon организиран од страна на Youth Empowerment Platform Gostivar и Co-work Gostivar на тема “Innovative Youth Entrepreneurship Idea”, што има за цел да им помогне на заинтересираните млади лица да ги развијат своите креативни и иновативни бизнис идеи во оваа област. Настанот е наменет за потенцијални млади претприемачи кои преку тимска работа ќе развијдат различни иновативни решенија од областа на бизнис и технологија. Сите учесници за време на хакатонот ќе добијат поддршка од 5 искусни ментори кои ќе им помагаат низ процесот на развивање на решенија.

Повик за тутор за млади лица од областа на дигиталниот маркетинг

Преку програмата за туторство, проектот ќе обезбеди поддршка на млади лица за практична примена на нивните вештини за дигитален маркетинг стекнати во рамки на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“. На овој начин, програмата ќе им помогне на младите да почнат да го градат своето професионално портфолио и ќе им обезбеди можност да работат на реален проект со поддршка од истакнати професионалници во областа. Проектите на учесниците во програмата треба да резултираат со алатки и продукти (стратегии за дигитален маркетинг и промоција или кампањи) кои ќе ги користат младински организации од земјата. Продуктите треба да бидат финализирани до крајот на јануари 2022 година. За потребите на оваа програма, Националниот младински совет на Македонија отвора повик за ангажирање на 1 експерт (тутор) кој ќе биде одговорен за обезбедување насоки и професионална поддршка на 4-6 учесници во програмата за туторство.

Повик за учество во младинска акцелераторска програма

Акцелераторската програма е наменета за потенцијални млади претприемачи кои размислуваат да започнат сопствен бизнис (стартап) или за новоосновани младински стартапи кои имаат интерес да ги развијат своите услуги и својот бизнис. Сите учесниците во оваа програма ќе добијат менторска поддршка за утврдување конкретни начини за решавање проблеми, како и широк спектар на можности за поврзување со други претприемачи, инвеститори, партнери и соработници. Програмата ќе вклучи и обука за претставување на бизнис идејата, а ќе заврши со демо ден, каде стартапите ќе се презентираат пред потенцијални инвеститори.

Програми

Туторство

Програмата за туторство ќе им помогне на 30 млади лица кои биле дел од проектот „МладиХаб - Дигитална младина”

Успешни приказни

Моето искуство со МладиХаб е многу позитивно во секоја смисла на зборот, почнувајќи од комуникацијата, па сè до организацијата на обуките и спроведувањето на истите. Јас, Даниела Нестороска, присуствував на три од понудените обуки: дигитален маркетинг во соработка со Brainster, продажба и продажни вештини во соработка со економски факултет и анализа и статистики на податоци во MS Excel во соработка со СЕМОС едукација. Мојата општокорисна работа беше превод на истражување од македонски на англиски, изработка на заштитна маска и чистење на три јавни површини во мојот град.

Моето искуство со МладиХаб беше навистина корисно . Јас, Илинка Ставрова присуствував на обуката ИТ безбедност. Мојата општокорисна работа пишување на текст со совети за ИТ безбедност.

Моето искуство со МладиХаб беше уникатно и многу позитивно. Јас, Иван Дургутов, присуствував на обуката за Adobe Photoshop. Мојата општокорисна работа беше учество во акција за делење храна за наши сограѓани кои се бездомни лица.